Keskustaseudun strateginen osayleiskaava
Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustaseudun strategisen osayleiskaavan 26.3.2007 § 30. 

Keskustaseudun strategisella osayleiskaavalla on ratkaistu kaupungin laajenemissuunnat, asumisen, kaupankäynnin sekä teollisuuden tarpeisiin. Suunnitelmassa on linjattu keskusta-alueen tie-, katu- ja kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi kaavalla on osoitettu viheralueiden asema kaupunkialueella ja tutkittu mahdollisuudet omarantaisiin asuinalueisiin Iisalmen keskustaseudulla.

keskusta_2008.jpg