Iisalmessa on siirrytty piirinuohoukseen 1.1.2009 alkaen. Yrittäjäpohjaisina piirinuohoojina toimivat seuraavat henkilöt:

 Nuohoojat

Piiri I 
(pohjoinen ja itäinen alue)
Raimo Nissinen 040 777 89 40

Piiri II (eteläinen alue)
Arto Karppinen 050 088 77 55

Piiri III (lounainen alue ja keskustan pohjoisesta osasta)
Markku Ryhänen 040 539 59 51


Piirinuohousalueet ovat osoitettu liitteenä olevassa kartassa.

Liitetiedostot
Nimi
Iisalmen nuohousalueet.pdf (851,3 kB)