Asuminen Iisalmessa

Iisalmessa nautitaan turvallisesta, virikkeellisestä ja luonnonläheisestä elinympäristöstä. Ruutukaavaista keskustaa ympäröivät vesistö ja voimakkaat maanmuodot. Oma koti järvinäkymin rivi-, kerros- tai omakotitalossa on täällä arkipäivää.

Pienkaupungissa arjen toimivuus on jokapäiväistä ylellisyyttä: asiointimatkat ovat lyhyitä ja aikaa jää enemmän elämiseen ja harrastamiseen.

Aitoa luontoa - luonnollista aitoutta

Asuinalueet-ja-tonttitarjonta.jpg
Asuinalueet ja vapaat tontit

Iisalmen kaupunkiin on muodostunut asuinalue kokonaisuuksia, joilla kaikilla on omat tunnus-merkkinsä, asukkaansa ja historiansa. Iisalmessa on useita tonttivaihtoehtoja rakentamiseen eri puolilla kaupunkia. Löydä oma asuinalueesi ja koti Iisalmessa tästä.           
                       

Asumisen-tuet-ja-lainat.jpgAsumisen tuet ja lainat

Iisalmen kaupunki käsittelee yleisesti haettavia tukia ja avustuksia asuntojen ja asuinrakennusten rakenta-miseen sekä perusparantamiseen (myös omakoti-talojen). Tukimuotoja ovat korkotuki- ja takauslainat sekä korjaus- ja energia-avustukset. Rakennusvalvonnasta saa myös yleistä korjausneuvontaa asuntojen korjaus- ja hissirakentamisessa sekä energiataloudellisissa korjauksissa.
           
           

Iisalmen-kylätoiminta.jpgIisalmen kylät ja kyläyhdistykset

Kyläneuvoston tarkoituksena on mm. edistää kylien elinkelpoisuutta ja paikallista kulttuuria, asukkaiden hyvinvointia, alueen palveluiden säilymistä sekä kehittää kylien vakinaisten sekä kesäasukkaiden viihtyvyyttä. Kylien sivuja ylläpitävät aktiiviset kylä-yhdistykset. Kylien sivuilla on myös tietoa alueilla sijaitsevista myytävistä tai vuokrattavista kiinteistöistä ja tonteista.
                       

Jätehuolto-ja-kierrätys.jpgJätehuolto ja kierrätys

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on seitsemän kunnan alueellinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Lautakunta laatii alueelle jätehuoltomääräykset ja hyväksyy kotitalouksien jäte-taksan ja -maksut. Lautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Kuntien vastuulla olevia jätepalveluja hoitaa alueella Ylä-Savon jätehuolto Oy. Kierrätyspisteet löydät helposti kartalta osoitteessa: www.kierratysinfo.fi            
           

Nuohous.jpg
Nuohous

Iisalmessa nuohous on jaettu kolmeen piirinuohous-alueeseen, joita hoitavat itsenäiset nuohousyrittäjät.
Piiri 1 kattaa pohjoisen ja itäisen Iisalmen alueen, piiri 2 kuuluu eteläinen alue ja piiri 3 lounainen osa sekä keskustan pohjoisosa. Katso tarkemmat aluerajat kartalta sekä nuohoojien yhteystiedot tästä.
                       

Siisti-Iisalmi.jpgSiisti Iisalmi -kampanja

Kampanjan tavoitteena on edistää kaupungin siisteyttä, viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa. Kampanjan avulla pyritään lisäämään kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä ylpeyttä omasta kotikaupungistaan tuomalla eri toimijat yhteen ja edistämällä siisteyttä ja kaupungin ulkoista kuvaa uudella tavalla. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on toteutettu mm. linja-autopysäkkien ja rautatiesillan alusten maalaus elävöittämään kaupunkikuvaa.
                       

Tonttipuiden-kaataminen.jpgTonttipuiden kaataminen

Onko toimenpide vähäinen vai merkittävä ja siten maisematyölupaa edellyttävä? Sen määrittelevät kaupungin viranomaiset puistotoimesta ja asemakaavoituksesta.
           

Vesihuolto-ja-viemäröinti.jpgVesihuolto ja viemärit

Iisalmen Vesi toimii Iisalmen kaupungin alaisena kunnallisena liikelaitoksena huolehtien talousveden toimittamisesta asiakkaille, jäte-, sade- ja kuivatus-vesien johtamisesta, jäteveden puhdistamisesta sekä muista vesilaitosalaan luontevasti liittyvistä teknisistä ja neuvontapalveluista. Iisalmen Veden sivulta löydät vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja yhteystiedot sekä voit tehdä hakemuksen liittymisestä toiminta-alueella olevaan verkostoon.
                   
           

 

Asumisen helmet

Asumisen-helmet.gif

 

Ota yhteyttä

Asukasneuvonta Iisalmen kaupungintalon info
PL 10/Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI
Puh. 040 350 4217
- Kasvimaapalstat, vene- ja venevalkamapaikat

Vikailmoitukset

  • Iisalmen Veden 24 h päivystysnumero
    0400 670 455.

Vapaista asunnoista löydät tietoa vuokra- että omistusasuntojen välittäjien sivuilta. Iisalmen kaupungin vuokra-asuntoja välittää Kiinteistö Oy Petterinkulma.