Kunnan kokousmenettelyn perussäännökset ovat kuntalaissa. Kuntalain 16 §:n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 §:n mukaan jokaisessa kunnassa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö.

Kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston työjärjestyksessä, joka on myös johtosääntö, voidaan antaa määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutettujen kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä. Valtuuston työjärjestykseen on myös otettu määräyksiä kokousmenettelystä.
 
Tiedustelut hallintojohtaja Esa Laukkanen, esa.laukkanen@iisalmi.fi

Ohjeet ja säännöt
Aloitetoiminnan sääntö.pdf (10,2 kB)
Edvin ja Margit Paanasen rahaston säännöt.pdf (6,3 kB)
Elvi Rönkön rahaston säännöt.pdf (4,3 kB)
Helmi Johanna Makkosen rahaston säännöt.pdf (14,8 kB)
Henkilöstöohjelma 2016- 2018.pdf (333,8 kB)
Hissiavustuksen myöntämisperusteet.pdf (555,5 kB)
Iisalmen kaupungin asiakirjahallinnon toimintaohje.pdf (644,1 kB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2017, 1.6.2017.pdf (1,2 MB)
Iisalmen kaupungin hallintosääntö, voimassa 31.12.2016 asti, osin 31.5.2017 asti.pdf (601,1 kB)
Iisalmen kaupungin hankintaohjelma ja hankintasuunnitelma 2014-2016.pdf (351,8 kB)
Iisalmen kaupungin hyvinvointikertomus 2013 - 2016, hyv. Kvalt.9.5.2016 § 109.pdf (2,01 MB)
Iisalmen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma.pdf (1,22 MB)
Iisalmen kaupungin konserniohje, kvalt. 15.2.2016 § 8.pdf (635,5 kB)
Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, palkkiosummat päiv. 2016.pdf (17,5 kB)
Iisalmen kaupungin nuorisotakuusuunnitelma 2016-2017.pdf (655,5 kB)
Iisalmen kaupungin palvelustrategia vuoteen 2015.pdf (745,8 kB)
Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma 2014-2016.pdf (74,2 kB)
Iisalmen kaupungin sosiaalisen median ohje.pdf (924,6 kB)
Iisalmen kaupungin toimitilastrategia 2013–2014.pdf (2,03 MB)
Iisalmen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2017-2019.pdf (1,98 MB)
Iisalmen kaupungin viestintästrategia.pdf (531,6 kB)
Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2020.pdf (907,9 kB)
Iisalmen Mainetekopalkinnon jakamisen perusteet KH 15.8.2011 § 332.pdf (6,9 kB)
Ikäihmisten neuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (73,2 kB)
Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma 2016-2017, Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.pdf (510,2 kB)
Johanna Väisäsen rahaston säännöt.pdf (4,1 kB)
Kauppahallin järjestyssääntö.pdf (11,4 kB)
Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahaston säännöt.pdf (7 kB)
Kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten periaatteet, KV 29.4.2013 § 46.pdf (13,5 kB)
Kaupunginvaltuuston työjärjestys.pdf (23,7 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston säännöt.pdf (10 kB)
Kehittämis- ja investointirahaston varojen sijoitussuunnitelma.pdf (39,7 kB)
Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010.pdf (405,6 kB)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma HYVIS.pdf (1,26 MB)
Lyseon stipendirahaston säännöt.pdf (4,2 kB)
Maanhankinnan ja luovutuksen periaatteet.pdf (181,4 kB)
Musiikkiopiston johtosääntö.pdf (9,3 kB)
Nuorisoneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (79,3 kB)
Ohjeet kaupungin luottamustehtävissä toimivien huomioimisesta.pdf (13,8 kB)
Opintorahaston säännöt.pdf (6,6 kB)
Peruskoulujen stipendirahaston säännöt.pdf (4,4 kB)
Poistosuunnitelma liitteineen.pdf (34,2 kB)
Rakennusjärjestys 2012-Iisalmi.pdf (226 kB)
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 27.6.2016 Kh.pdf (9,9 kB)
Sisäisen valvonnan yleisohje 2016.06.27.pdf (328,4 kB)
Taloussääntö.pdf (282,6 kB)
Vahinkorahaston säännöt.pdf (5,3 kB)
Vammaisneuvoston toimintaohje, khall. 18.1.2016 § 11.pdf (74,1 kB)
Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma.pdf (859,3 kB)
Vesihuoltoavustamisen yleiset periaatteet haja-asutusalueen viemäröintihankkeisse.pdf (156,8 kB)
Väestönsuojelujärjestys.pdf (10 kB)
Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016-2019.pdf (1,51 MB)
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelma 2013-2016.pdf (822,2 kB)
Ympäristönsuojelumääräykset 2012, 30.5.2012.pdf (116,5 kB)