Koulujen johtokunnat

Koulun johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä, kaksi varajäsentä. Lisäksi johtokuntaan voi kuulua henkilökunnan edustaja ja kouluissa, joissa on luokat 7-9, kaksi oppilasjäsentä, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Esittelijänä ja sihteerinä toimii koulun rehtori. Kaikkien johtokuntien kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös koulutuslautakunnan puheenjohtajalla, sivistystoimenjohtajalla ja johtokunnan kutsumilla asiantuntijoilla.

Koulutuslautakunta valitsee koulujen johtokuntien jäsenet vanhempainkokouksen ehdotuksesta. Lautakunta voi halutessaan täydentää johtokuntaa nimeämällä siihen edustajansa.

Koulun johtokunnan toimiaika on kaksi lukuvuotta.

Johtokunnan tehtävänä on:

  • hyväksyä koulun talousarvioehdotus
  • hyväksyä koulun opetussuunnitelma
  • hyväksyä koulun työsuunnitelma ja toimintakertomus
  • hyväksyä koulun järjestyssäännöt
  • osallistua itse määrittelemällään tavalla koulun kehittämistoimintaan ja edesauttaa kodin ja koulun yhteistyötä
  • osallistua soveltuvin osin myös koulun oppilashuollollisiin tehtäviin ammattihenkilöstön tukena.

Koulujen johtokuntien kokoopanot löydät koulujen  sivuilta.

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta

Oppilaitoksen hallintoa varten on kulttuurilautakunnan alaisena johtokunta, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Iisalmen kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan kaksi (2) jäsentä sekä Kiuruveden kaupunginvaltuusto, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäseniä ovat myös kaksi (2) 15 vuotta täyttäneiden oppilaiden keskuudestaan lukuvuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa sekä opettajien (1) edustaja, jolle voidaan valita myös varajäsen.

Iisalmen kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valitsemistaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kulttuurilautakunnan edustajalla sekä sivistyspalvelukeskuksen johtajalla on läsnäolo-oikeus ja oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa.

Jäsenet                                                                         Varajäsenet

puheenjohtaja Laura Hämäläinen-Kauppi, Iisalmi       Pia Haikarainen, Iisalmi
      
varapuheenjohtaja Kari Haikarainen , Iisalmi               Teija Itkonen-Brilli, Iisalmi

Erkki Strömmer, Kiuruvesi                                            Mervi Kananen-Kärkkäinen, Kiuruvesi 

Ilpo Kärkkäinen, Sonkajärvi                                          Jukka Kellokumpu, Sonkajärvi

Elina Savokallio, Pielavesi                                            Susan Partanen, Pielavesi

Emilia Huuskonen, Vieremä                                          Marjo Partanen, Vieremä
                                   
Eeva Riitta Rytkönen, opettajien edustaja

Aino Suikkanen, oppilaiden edustaja

Miro Oikarinen, oppilaiden edustaja

Seija Wacklin-Keinänen, kulttuurilautakunnan edustaja

Mirja Jouhki, henkilökunnan edustaja

Tapani Lakaniemi, sihteeri