Tulkki on kielen ja viestinnän ammattilainen, joka mahdollistaa kommunikaation kahden tai useamman tahon välillä, joilta puuttuu yhteinen kieli. Asioimistulkkaukseksi kutsutaan viranomaisen tai yksityisen tahon ja tämän vieraskielisen asiakkaan välisen keskustelun tulkkausta.

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa tulkki tulkkaa muistinsa tai muistiinpanojensa pohjalta puhujan puheen sisällön tämän puheenvuoron jälkeen. Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa henkilön puhetta samanaikaisesti tämän puhuessa.

Tulkin ammattinimike ei ole Suomessa suojattu, joten tilaajan tulee varmistaa tulkin ammattitaito tulkkia tilatessaan. Tulkkina ei tule käyttää asiakkaan sukulaisia, ystäviä tai lapsia.

Ammattitaitoiset ja koulutetut tulkit tuntevat työn vaatimukset, ymmärtävät oman roolinsa tulkkina ja noudattavat tulkin ammattietiikkaa. Tähän kuuluu esimerkiksi se, ettei tulkki käytä hyväkseen mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta, ei ota toimeksiantoa, jonka hoitamiseen hän on jäävi tai hänellä ei ole riittävää pätevyyttä, ja valmistautuu tehtäväänsä ajoissa ja huolellisesti.

"Vältä väärinkäsityksiä - käytä tulkkia" -opaskirjaseen on koottu tietoa tulkkauksesta ja tulkin käytöstä.