Yleinen kielitutkinto (YKI-testi) mittaa kielitaitoa ja se on suunnattu aikuisille. Tutkinto mittaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviytyy kielellisesti sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa hän joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja lukemaan vierasta kieltä.  

Kielitutkinto on yksikielinen. Kielitutkinnossa on kolme tasoa: perustaso, keskitaso ja ylin taso. Kaikissa kielitutkintojen testeissä on viisi koetta: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto, puheen ymmärtäminen ja puhuminen.  

Henkilöiltä, jotka hakevat kansalaisuutta, edellytetään yleisessä kielitutkinnossa kielen taitotasoa kolme (YKI 3) eli keskitasoa. Henkilöt, jotka ovat saavuttaneet kielen taitotason kolme, hallitsevat sellaisen kielen, jota tarvitaan arkipäivän elämässä.  

Voit suorittaa yleisen kielitutkinnon eri puolilla Suomea. Kun haluat ilmoittautua yleiseen kielitutkintoon, ota ensin yhteyttä paikkaan, joka järjestää kielitutkinnon ja varmista, että voit osallistua siellä kielitutkintoon. Toimita seuraavaksi kielitutkinnon ilmoittautumislomake tutkintopaikkaan.

Saat ilmoittautumislomakkeen tutkintopaikasta tai voit tulostaa sen 
Opetushallituksen internetsivuilta.

Yleinen kielitutkinto on maksullinen. Saat tietoa tutkintomaksujen suuruudesta 
täältä.

Saat tietoa yleisen kielitutkinnon tutkintopäivistä täältä

Ylä-Savoa lähinnä oleva paikka, jossa yleisiä kielitutkintoja järjestetään, on Kuopio. Kuopion kansalaisopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto järjestävät Kuopiossa yleisiä kielitutkintoja.
 Kielitutkintoja järjestetään myös Iisalmessa, Iisalmen kansalaisopistolla.

Voit harjoitella yleistä kielitutkintoa varten täällä. YKI-treenit – tavoitteena yleinen kielitutkinto -sivut ovat Yleisradiot toteuttamat.  
Lisätietoja

Kuopion kansalaisopisto
Puh. 017 184 722
Puistokatu 20
70110 Kuopio
eero.laitinen(at)kuopio.fi

Savon ammatti- ja aikuisopisto
Puh. 044 785 8718
Presidentinkatu 1, PL 87
70101 Kuopio

Voi etsiä muita tutkintopaikkoja Opetushallituksen hakupalvelusta