Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut tarjoamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville henkilöille. Perustana ovat Geneven pakolaissopimus ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä EU-lainsäädäntö. Pakolaisia, jotka ovat lähteneet kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan toiseen maahan, johon he eivät kuitenkaan voi pysyvästi asettua asumaan, voidaan ottaa uudelleen sijoitettaviksi kolmanteen maahan niin sanotussa pakolaiskiintiössä. Suomi allekirjoitti pakolaissopimuksen vuonna 1968 ja ensimmäiset pakolaiset Suomeen tulivat Chilestä vuonna 1974.

Suomeen otettaville pakolaisille oleskeluluvat myöntää maahanmuuttovirasto. Valinnat Suomeen valituista kiintiöpakolaisista on tehty yhteistyössä maahanmuuttoviraston, suojelupoliisin ja kotouttamisesta vastaavien kuntien edustajien kanssa. Kiintiöpakolaisstatuksen antaa YK:n alaisuudessa toimiva pakolaisjärjestö UNHCR. Kiintiöpakolaiset uudelleen sijoitetaan johonkin vastaanottomaahan, sillä he ovat paenneet kotimaastaan jonne eivät voi palata rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi johtuvan vainon takia. He voivat myös olla kykenemättömiä tai vastaavanlaisen pelon johdosta haluttomia turvautumaan nykyisen oleskelumaansa suojaan, jossa heillä ei välttämättä ole edes virallista oleskelulupaa.

Vuodesta 2001 Suomen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä, mutta eduskunta uudelleen arvioi vuosittain pakolaiskiintiön suuruuden valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä, sekä päättää valittavien pakolaisten kansalaisuudet ja lähtömaan. 2014 kiintiötä nostettiin 300 henkilöllä johtuen Syyrian konfliktista. Kiintiöpakolaisista tulee sen kunnan asukkaita joihin heidät sijoitetaan. Viime vuosina Suomeen on otettu kiintiöpakolaisina Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisia Ruandasta, irakilaisia Syyriasta ja Jordaniasta, myanmarilaisia Thaimaasta sekä afganistanilaisia Iranista.

Iisalmen kaupunginvaltuusto sekä Lapinlahden ja Sonkajärven kunnanvaltuustot tekivät kesäkuussa 2012 periaatepäätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja solmivat kolmivuotisen sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa. Seuraavien viiden vuoden aikana Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden ja Sonkajärven kunnat ottaisivat asteittain vastaan yhteensä 120–150 kiintiöpakolaista. Ensimmäinen ryhmä pakolaisia vastaanotettiin tammikuussa 2013, jolloin alueelle saapui 39 afgaania. He saapuivat Iranista, jossa he olivat olleet pakolaisina odottamassa pääsyä Suomeen. Vuoden 2014 loppuun mennessä Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven alueelle saapui kaiken kaikkiaan 129 afgaanipakolaista. Osa heistä on tämän jälkeen muuttanut toiselle paikkakunnalle. Iisalmi jatkaa pakolaisten vastaanottoa 2015-2017.

Ylä-Savossa on tehty arvokasta moninaisuustyötä. Ylä-Savon kunnissa asuu tällä hetkellä noin 827 muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Iisalmen kaupungille myönnettiin syksyllä 2012 ETNO-palkinto. Palkinnon myöntää etnisten suhteiden neuvottelukunta. Palkinnolla tuodaan esiin muun muassa erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hyvistä etnisistä suhteista ja positiivisesta vuorovaikutuksesta. Palkinnon perusteina olivat aktiivisuus maahanmuuttajien kotouttamisohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa, sekä esimerkilliset päätökset pakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta.

Lisätietoja

Eskelinen Elisa

pakolaisohjaaja/SOTE
Pohjolankatu 9B
040 631 5223
elisa.eskelinen@ylasavonsote.fi

Haaksluoto Anne

pakolaisohjaaja
Pohjolankatu 9B
040 661 9448
anne.haaksluoto@iisalmi.fi

Herd Nina

Maahanmuuttotyön koordinaattori / projektipäällikkö Voima-hanke
Pohjolankatu 9B
040 653 0021
nina.herd@iisalmi.fi

Malmivaara Elina

VOIMA -yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen-hankkeen järjestökoordinaattori
Pohjolankatu 9B
040 635 8339
elina.malmivaara@iisalmi.fi

Pakolaisrahaston-logo.jpg

Lisätietoa luettavissa muun muassa oheisten linkkien kautta kiintiö-pakolaisuudesta, ihmisoikeuksista, moninaisuudesta ja tasa-arvosta.