Näiltä sivuilta löydät linkkejä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskeviin tilastoihin ja tutkimuksiin.

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 
Julkaisija: Sisäaisiainministeriö, maahamuutto-osasto
Julkaisuvuosi: 2010

Maahanmuuton vuosikatsaus 2010 
Tilastokatsaus maahanmuutosta Suomessa vuoden 2010 aikana.
Julkaisija: Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto
Julkaisuvuosi: 2011

Maahanmuuttajat suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina - "Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä, mitä pitäisi kysyä"  Tekijä: Minna Hallikainen
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen
Julkaisuvuosi: 2011

Maahanmuuttajien koulutuksen tilastot
Julkaisija: Opetushallitus

Maahanmuuttajien omakieliset palvelut -selvityksen loppuraportti 
Sisäasiainministeriön julkaisuja 17/2010
Tekijät: JTO-palvelut Oy, Pauli Juuti ja Abdirizak Mohamed
Julkaisija: Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto, ESR Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -tukirakenne (ALPO). 
Julkaisuvuosi: 2010

Meno-paluu Eurooppaan. Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään - ja huomenna.
Julkaisija: Eurooppalainen Suomi ry.
Julkaisuvuosi: 2011.

Migrant Integration Policy Index III 
Maahanmuuttajien integraatiopolitiikan selvitys MIPEX.
Julkaisija: British Council ja Migration Policy Group, Bryssel 2011

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa. 
Tekijät: Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää
Julkaisija: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Verkkojulkaisuja 16
Julkaisuvuosi: 2007

Monikulttuurinen Itä-Suomi. Selvitys peruskoulujen monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatuksesta.  
Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja nro. 155
Julkaisija: Itä-Suomen lääninhallitus
Julkaisuvuosi: 2008

Pohjois-Savossa olevien maahanmuuttajien työllistyminen viranomaiskeinoin 
Julkaisija: Tutkimus on osa M14 – Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hanketta, jota rahoittavat alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Julkaisuvuosi: 2010

Tilastotietoa Pohjois-Savosta (mm. maahanmuutosta) 
Julkaisija: Pohjois-Savon liitto
Julkaisuvuosi: 2007 - 2010

Turvallinen ja moniarvoinen Suomi – sisäinen turvallisuus ja maahanmuutto 2020 
Sisäasiainministeriön julkaisuja 25/2010
Julkaisija: Sisäasiainministeriö
Julkaisuvuosi: 2010