Näiltä sivuille on koottu linkkejä erikielisiin ja eri aiheisiin liittyviin sanastoihin.

Koulutusalan sanasto (suomi - viro) 
Sanasto on tuotettu vuonna 2007 toteutetussa HETA – Suomen ja Viron ammatillinen koulutus -hankkeessa.
Julkaisija: Opetushallitus
Julkaisuvuosi: 2007

Lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun käsitteitä (suomi - venäjä, venäjä - suomi) 
Julkaisu on tuotettu Euroopan unionin tuella.
Julkaisija: Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut
Julkaisuvuosi: 2006

Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoaiheinen sanasto (suomi, englanti, ruotsi) 
Sanasto sisältää keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä termejä ja niiden selityksiä. Useimmista termeistä on myös ruotsin ja englannin kielessä käytetyt vastineet. Sanasto on tarkoitettu yleisoppaaksi. Määritelmät eivät noudata sanatarkasti lainsäädännössä käytettyjä määritelmiä. Sen vuoksi virallisissa yhteyksissä tulisi perehtyä asianomaiseen lainsäädäntöön ja muuhun lähdekirjallisuuteen.
Julkaisija: Maahanmuuttovirasto

Matematiikan, biologian, historian, maantiedon sekä vaatetusalan sanastot eri kieliin 
Matematiikan sanastoja, kielet: albania, arabia, englanti, kurdi, persia, somali, venäjä.
Biologian, historian ja maantiedon sanastot, kielet: albania, arabia, englanti, kiina, kroaatti, kurdi, persia, somali, venäjä, vietnam.
Vaatetusalan sanasto, suomi-venäjä
Sanastot löytyvät internet-sivun keskivaiheilta, selaa sivua alaspäin.
Julkaisija: Opetushallitus, viimeksi päivätty 10.06.2010

Opetushallinnon sanasto (suomi - englanti) 
Julkaisija: Opetushallitus

Opetushallinnon sanasto (englanti - suomi)
Julkaisija: Opetushallitus

Opetushallinnon sanasto (suomi - ruotsi) 
Julkaisija: Opetushallitus

Opetushallinnon sanasto (ruotsi - suomi) 
Julkaisija: Opetushallitus

Sosiaali- ja terveysalan monikielinen verkkosanasto (suomi, venäjä, somalia)
Sanasto käsittää sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksen perusopintojen sanoja. Sanastossa on selitetty eri sanat ja käsitteet mahdollisimman selkeästi. Sanaston tavoitteena on tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Sanasto on toteutettu Helsingin Diakoniaopiston ja Vantaan ammattiopiston, Varian yhteistyönä.
Julkaisija: Helsingin Diakoniaopisto