Näiltä sivuilta löydät erilaisia oppaita, jotka on tarkoitettu maahanmuuttajien tueksi Suomessa.
 
Arkea Suomessa -videomateriaali
VertaisKoto-hankkeessa tuotetaan videomateriaalia kotoutumista tukeville tahojen, kuten sosiaaliviranomaisten ja järjestöjen käyttöön. Videoissa on yksinkertainen suomenkielinen selostus, mutta ne on tehty ymmärrettäväksi myös ilman kieltä.
Julkaisijat: Suomen Pakolaisapu (VertaisKoto ja Kotilo-projekti), Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikkö ja Metropolia ammattikorkeakoulu
 
Ikääntyvän kotoutujan opas
Tämän selkokielisen kirjan tarkoituksena on auttaa ikääntyvää maahanmuuttajaa kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirja kertoo suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmästä ja antaa tietoa yhteiskunnassa toimimisesta. Kirjaa suositellaan myös suomen kielen opiskelun oheismateriaaliksi. Kirja on tarkoitettu ikääntyville maahanmuuttajille, omaisille ja työntekijöille kotoutumisen apuvälineeksi.
Julkaisija: Vanhustyön Keskusliitto. Julkaisuvuosi: 2000. Kieli: selkokielinen.

Jokamiehen oikeudet -esite
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehen oikeudet -esite kertoo jokamiesoikeuksiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
Julkaisija: Ympäristöministeriö. Julkaisuvuosi: 2010.
Kielet: suomiruotsienglantisaksaranska ja venäjä

Jäteopaste eri kielillä
Julkaisija: BIOHALO-hanke.
Kielet: suomienglantisaksa  ja venäjä

Kelan esitteet
Kelan selkoesitteissä kerrotaan Kelan etuuksista lyhyesti ja selkeästi. Ne on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Esitteet käsittelevät seuraavia aiheita: Koti ja perhe, Terveys ja kuntoutus, Opiskelu, Työttömyys, Eläkkeelle, Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille.
Julkaisija: Kela
Kielet: suomiruotsienglantivenäjäviro ja saami

Koti Suomessa. Tietoa maahanmuuttajille asumisesta, opiskelusta ja sosiaaliturvasta.
Julkaisija: Työministeriö. Julkaisuvuosi: 2003.
Kielet: suomi, ruotsi, viro, englanti, ranska, venäjä, persia, kurdi, arabia, serbokroaatti, somali, albania, vietnam, dari ja selkokieli

Lastenkasvatusvihkoset ”Lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta” 
Julkaisija: Väestöliiton Kotipuu
Kielet: albania, arabia, kurdi, somali, venäjä, selkosuomi, englanti ja burma

Leikkiä ja oppimisen iloa. Varhaiskasvatusesite.
Julkaisija: Lastentarhanopettajaliitto
Kielet: suomi  ja venäjä

Liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen -esite
Liikuntasuositus raskaana oleville ja synnyttäneille äideille on nyt saatavilla useilla eri kielillä. Käännökset on tehty yleisimmille pakolais- ja maahanmuuttajaryhmien kielille. Suositukset on tarkoitettu neuvoloiden asiakasmateriaaliksi.
Julkaisija: UKK-instituutti. Julkaisuvuosi: 2009.
Kielet: suomi, albania, arabia, bosnia, englanti, kurdi, persia, ranska, ruotsi, somali, turkki, venäjä, vietnam ja viro

Liikuntaa ja Urheilua Suomessa - Liikuntaopas maahanmuuttajille 
Opas on tarkoitettu maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille oppaaksi, miten harrastaa ja organisoida liikuntaa ja urheilua Suomessa.
Julkaisijat: SLU ja monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry. Julkaisuvuosi: 2003.

Maan tapa Suomessa -opas 
Maan tapa -oppaaseen on koottu tietoa Suomen kulttuurista, historiasta ja tapaperinteestä.
Tekijät: Sari Kanervo ja Suvi Kaljunen.
Julkaisija: Turun kulttuurikeskus/Kansainvälinen kohtauspaikka. Julkaisu on tuotettu Ammattilaisen väylä Itämerellä- ja Becoming More Visible-projektien yhteistyönä. Julkaisuvuosi: 2007.
Kielet: suomi, englanti ja venäjä

Meille tulee vauva -opas
Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Julkaisuvuosi: 2008.
Kielet: suomiruotsi ja englanti  

Näin käytät hätänumeroa 112 Suomessa 
Hätäkeskuslaitoksen tuottama esite hätänumeron käytöstä Suomessa.
Julkaisija: Hätäkeskuslaitos
Kielet: suomi, ruotsi, saami, englanti, saksa, ranskavenäjä ja viro

Oppaita asumiseen 
KOTILO-projektin aikana tuotetaan erikielistä materiaalia helpottaman asumista ja siihen liittyviä kysymyksiä.
Julkaisija: Suomen pakolaisapu
Kielet: albania, arabia, englanti, kurdi, puola, ranska, ruotsi, somali, suomi, swahili, venäjä ja viro
 
Paloturvallisuutta kotona 
Tämä esite laadittu ensisijaisesti käytettäväksi, kun maahanmuuttajia perehdytetään kodin paloturvallisuuteen. Esite on kirjoitettu yksinkertaisella suomen kielellä. Esitteen rinnalle on laadittu ohjaajan opas.
Julkaisija: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Julkaisuvuosi: 2010.

Pieni opas monikulttuurisille pareille 
Pieni opas monikultuurisille pareille kertoo tärkeimmistä monikulttuurista yhteiselämää koskevista asioista, kuten perhe-elämästä, kielestä, vuorovaikutuksesta sekä miehen ja naisen rooleista.
Julkaisija: Koulutuskeskus Agricola. Marjaana Kanerva (toim.) Julkaisuvuosi 2010.

Rakkautta ja vanhemmuutta kahden kulttuurin perheessä
”Rakkautta ja vanhemmuutta kahden kulttuurin perheessä” -vihkonen on tarkoitettu kaikille sellaisille kaksikulttuurisille perheille, joissa suunnitellaan lasta, odotetaan vauvaa tai joissa on pieniä lapsia. Myös kahden kulttuurin perheitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat hyödyntää vihkosta työssään. Vihkoseen on kerätty perustietoa parisuhteesta, vanhemmuudesta sekä lapsen identiteetistä ja kaksikielisyydestä.
Julkaisija: Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Julkaisuvuosi: 2010
Kielet: suomienglantiranskavenäjä ja thai

Senioripaluumuuttajan opas 
Senioripaluumuuttajan opas on tarkoitettu kaikille niille suomalaissiirtolaisille, jotka suunnittelevat muuttavansa eläkepäivikseen Suomeen.
Julkaisija: Suomi-Seura ry
Julkaisuvuosi: 2011

Sosiaalihuolto Suomessa
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuvuosi: 2006.
Kielet: suomi, englanti, ruotsi ja venäjä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle elämästä ja työnteosta Suomessa.
Julkaisija: Työ ja elinkeinoministeriö
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjäranska ja viro

Suun ja hampaiden hoito Opas suun ja hampaiden hoitoon.
Julkaisija: Sosiaali- ja terveyministeriö. Julkaisuvuosi 2008.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, venäjäsomalia ja arabia

Tasa-arvoisena Suomessa
Julkaisija: Sisäasiainministeriö
Kielet: suomi, albania, arabia, takalog, thai, venäjä, vietnam

Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta.
Julkaisija: Työministeriö
Kielet: suomi, englanti, arabia, kurdi, persiaburma

Tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä
Lastensuojelusta liikkuu paljon vääriä käsityksiä etenkin maahanmuuttajien keskuudessa. Lastensuojelua leimaa kuva huostaanotoista, vaikka suurinta osaa perheitä autetaan lastensuojelussa aivan muilla keinoilla. Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut uuden verkkopalvelun, joka esittelee lastensuojelua seitsemällä eri kielellä. Palvelun sisältö löytyy myös kuunneltavina äänitiedostoina. Sivustolla kerrotaan mitä lastensuojelu Suomessa on, mihin se perustuu ja miten se toimii. Palvelu on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.
Julkaisija: Lastensuojelun keskusliitto
Julkaisuvuosi: 2011
Kielet: suomi, selkokieli, englanti, venäjä, somali, arabiapersia ja kurdi

Tietoa maahanmuuttajille asioimistulkkauksesta
Esitteessä kerrotaan lyhyesti asioimistulkkauksesta ja asioimistulkin työstä sekä annetaan maahanmuuttajille ohjeita tulkin välityksellä toimimiseen.
Julkaisija: Työministeriö. Julkaisuvuosi: 2004.
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä, serbokroaatti, somalia, persia, kurdin kieliarabia ja burma

Tietoa masennuksesta ja traumaperäisestä stressihäiriöstä maahanmuuttajille 
Tampereen kaupungin sivuille on koottu tiedotteita mielenterveyden häiriöistä eri kielillä. Masennus ja traumaperäinen stressihäiriö ovat yleisiä maahanmuuttajilla esiintyviä mielenterveyshäiriöitä. Vastaanotolla annettavan informaation lisäksi potilaille voi olla hyödyksi saada häiriöiden luonteesta ja hoidosta tietoa omalla kielellä. Erikoislääkäri Tapio Hallan laatimat potilasesitteet ovat suomeksi ja joillakin yleisimmistä Suomessa asuvien maahanmuuttajien kielistä. Tiedotteita voi jakaa potilaille suullisen informaation lisäksi vastaanotolla.
Julkaisija: Tampereen kaupunki
Kielet: suomi, albania, arabia, bosnia, burma, dari, englanti, kurdi, persia, ranska, serbia, somali, swahili, turkki, venäjä ja vietnam

Tietoa perusopetuksesta (video)
Tietoa perusopetuksesta kahdeksalla kielellä videoiden muodossa.
Julkaisija: Kajaanin MOKU-hanke
Kielet: suomi, arabia, englanti, persia, ranska, somalivenäjä ja kurdi

Tytöstä naiseksi. Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin –opas maahanmuuttajatytöille 
Opas vastaa maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin murrosikään liittyvistä asioista, seurustelusta, seksuaalisesta kehityksestä, seksuaalisuuden iloista ja riskeistä sekä itsensä suojaamisesta esimerkiksi sukupuolitaudeilta tai vahingoittavalta kohtelulta.
Lisätietoja Helsingin Tyttöjen Talolta
Tekijät: Aino Karla, Heidi Kytöaho, Mariam Laurén.
Julkaisija: Kalliolan Nuorten julkaisuja Nro 5

Työperusteisen muuttajan ja hänen perheenjäsentensä kotoutuminen Suomeen -opas 
Työperusteisen muuttajan ja hänen perheenjäsentensä kotoutuminen Suomeen –opas on tehty työnantajille, jotka suunnittelevat tai ovat jo rekrytoineet työvoimaa ulkomailta, Suomeen työhön tuleville ulkomaalaisille työntekijöille ja heidän kanssaan toimiville viranomaisille sekä kolmannen sektorin toimijoille. Oppaan tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia liittyen ulkomaalaisen työntekijän ja hänen perheenjäsentensä maahanmuuttoon, rekisteröintiin ja työ- ja elinolosuhteiden järjestämiseen.
Tekijä: Irina Miettinen
Julkaisija: Pointti – Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke
Julkaisuvuosi: 2010

Työsuojelu Suomessa
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö
Kielet: suomienglantiruotsi ja venäjä 

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Suomessa suomen kielellä
Julkaisija: Opetushallitus. Julkaisuvuosi: 2010.
Kielet: suomiruotsienglantiranskavenäjäpersia  ja arabia 

Ulkomaalaisen sairaanhoitajan opas työelämään
Oppaassa esitellään sairaanhoitajan työtä osana suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Se kuvaa suomalaisen sairaanhoitajan koulutuksen sisältöä, erilaisia työympäristöjä, palkkausta ja keskeisten työtehtävien vaatimuksia unohtamatta tärkeitä hoitotyön arvoja. Lisäksi opas perehdyttää lukijan ulkomaalaisten sairaanhoitajatutkintojen tunnustamismenetelmään ja Valviran hakuprosessiin. Opas kokoaa yhteen keskeisimmät asiat, joita ulkomaalaisen sairaanhoitajan tulee tietää yleisellä tasolla sairaanhoitajan koulutuksesta, toimenkuvasta sekä myös ammatinharjoittamisen edellytyksistä.
Tekijä: Taina Kilpeläinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Julkaisija: Satakunnan ELY-keskuksen Työhön Satakuntaan -projekti. Julkaisuvuosi: 2010.
Kielet: suomienglanti ja venäjä 

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas 
Julkaisija: Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma. Julkaisuvuosi: 2004, viim. päivitys 2008.
Kielet: suomi, englanti, arabia, serbokroatia, somalia ja venäjä

Vauvasta koululaiseksi Suomessa. Tietoa maahanmuuttajavanhemmille -opas 
Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Päivi Korkeala (toim.) Julkaisuvuosi 2004.

Vuorotellen. Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin. 
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin julkaisema opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin.
Julkaisija: Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
Kehitysvammaliitto ry. Julkaisuvuosi 2010.
Kielet: suomi, englanti, venäjä

"Yleinen kirjasto - portti tiedon ääreen" -esite
 Esitteessä selostetaan yleisten kirjastojen toimintaperiaatteita.
Julkaisija: Helsingin kaupunginkirjasto
Kielet: suomi, suomi selkokieli, ruotsi, ruotsi selkokieli, englanti, englanti selkokieli, venäjä, albania, arabia, espanja, kiina, kroatia, kurdi, persia, ranska, saksa, somaliturkki ja vietnam

Yrittäjäksi Suomeen -oppaat

Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat perustaa yrityksen Suomeen.
Oppaassa on kerrottu keskeisiä asioita, jotka on hyvä tietää ja selvittää,
ennen kuin päättää perustaa yrityksen. Opas on syntynyt osana ESR-rahoitteista
Monikulttuuriset yrityspalvelut -projektia. Se on tehty yhteistyössä
YritysHelsingin yritysneuvojien ja Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenian kansa. Mukana ovat olleet myös Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten kaupungit.
Kielet: suomi, englanti, ruotsi, arabia, viro, kiina, ranska, venäjä, turkki,
somalia, kurdi
Julkaisija: YritysHelsinki
Julkaisuvuosi: 2011