Ahaa - avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 
Koulutusmateriaalia maahanmuuton eri ulottuvuuksien opiskeluun oppilaitoksissa, yliopistoissa ja eri tahojen täydennyskoulutuksessa. Materiaali soveltuu niin opiskelijoiden itseopiskeluun kuin virikemateriaaliksi opettajille koulutusten suunnitteluun.
 
Hilma
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman tavoitteena on edistää vammaisten maahanmuuttajien kotoutumista ja itsenäistä selviytymistä Suomessa.
 
Infopankki.fi
Infopankista löydät perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista (Tervetuloa Suomeen), Suomessa asumiseen tarvittavista luvista (Lupa-asiat), asunnon löytämisestä (Asuminen), suomen kielen opiskelusta (suomen kieli), työstä ja yritystoiminnasta (työ), opiskelusta (koulutus), terveydenhuollosta (terveys), sosiaalipalveluista (sosiaalipalvelut), avusta kriisitilanteissa (kriisitilanteet), kulttuurista ja vapaa-ajan palveluista (kulttuuri ja vapaa-aika) ja yhdistystoiminnasta (yhdistykset) Suomessa sekä linkkejä sivuille, joista löydät lisätietoa. Tietoa n. 15 eri kielellä.

Kelan maasta- ja maahanmuutto-sivut
Näiltä sivuilta löytyy tietoa suomalaisesta sosiaaliturvasta Suomesta tai Suomeen muutettaessa.  
 
Maahanmuuttovirasto (Migri) Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta löydät tietoa maahanmuuton periaatteista ja käytännöistä Suomessa.

Maistraatin Ulkomaalaisten rekisteröinti -sivut 
Näiltä sivuilta löytyy tietoa ulkomaalaisten rekisteröinnistä. 

Monika-Naiset Liitto ry 
Monika-Naiset Liitto ry on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka toimii moniarvoisen ja turvallisen arjen puolesta. Liitto tukee maahanmuuttajanaisten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa, tuottaa palveluita väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja lapsille, vaikuttaa päätöksentekoon sekä tarjoaa koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry 
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry on vuonna 1988 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se kokoaa yhteen monikulttuurisuudesta kiinnostuneita syntyperäisiä suomalaisia ja eri maahanmuuttajaryhmiä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Päämääränä on edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä ehkäistä ennakolta rasismia ja syrjäytymistä.

Monimos, virtuaalinen kohtauspaikka 
Monimos on virtuaalinen kohtauspaikka kaikille kansainvälisesti suuntautuneille ihmisille ja yhteisöille Suomessa.
 
Monitori
Maahanmuuttoasioiden poikkihallinnollinen ammattilehti käsittelee maahanmuuttopolitiikkaa, kotoutumista sekä rasismiin ja syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Poliisin ulkomaalaisluvat-sivusto 
Tältä sivustolta löytyy tietoa ulkomaalaisille myönnettävistä luvista ja niihin liittyvistä asioista.
 

Puhetta maahanmuutosta 
Sivuston tavoitteena on antaa tietoa, purkaa auki maahanmuuttokeskustelussa esiintyviä vastakkainasetteluita ja avata vakiintuneita sanontoja.

Punainen Risti 
Punainen Risti puolustaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa ja ihmisoikeuksia. Punainen Risti vaikuttaa Suomessa ja kansainvälisesti inhimillisen ja oikeudenmukaisen pakolaispolitiikan puolesta. Punaisen ristin tehtävänä on myös lisätä ymmärrystä pakolaisuudesta ja sen syistä. 

RS-Reception -neuvontapiste 
RS-Reception -neuvontapiste tarjoaa käytännönläheistä ja monipuolista tietoa suomalaisesta toimintakulttuurista liittyen venäläisten vapaa-ajanviettoon, asumiseen ja työskentelyyn Suomessa.

Sano huumeille ei 
Sivut on tarkoitettu erityisesti nuorille, ja myös nuorten vanhemmat löytävät sivuilta tietoa huumeista ja niiden haitoista. Kotisivut on toteutettu viidellä eri kielellä: suomeksi, arabiaksi, albaniaksi, kurdiksi ja somaliaksi.

Siirtolaisuusinstituutti 
Siirtolaisuusinstituutti on muuttoliikkeiden tutkimiseen ja dokumentoimiseen erikoistunut laitos. 

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-sivut 
Sisäasiainministeriö vastaa maahanmuuttohallinnosta ja maahanmuuttopolitiikasta sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta. Sisäasiainministeriön maahanmuutto-sivuilta löytyy tietoa maahanmuuttoviraston tehtävistä sekä maahanmuutosta yleensä.

Suomen pakolaisapu 
Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia.
 
Suomi.fi
Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä! Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.

Suomi-Start 
Suomi Start auttaa ulkomailta muuttavaa työntekijää asettumaan Suomeen mahdollisimman vaivattomasti (venäjä, englanti)

The European website on integration 
The European website on integration on Euroopan komission kehittämä sähköinen työkalupakki kaikille, jotka työskentelevät siirtolaisuuden parissa. Verkkosivujen avulla ihmiset voivat verkostoitua muiden EU maissa kotoutumisen parissa työskentelevien kanssa, etsiä rahoitusmahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita, löytää esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja jakaa omiaan, tehdä yhteistyötä erilaisissa projekteissa ja jakaa ideoita sekä lukea uutisia erilaisista lähteistä.

Työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuutto-sivut 
Työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuutto-sivuilta löytyy tietoa tietoa ulkomaalaisia palkkaaville työnantajille sekä Suomeen töihin tuleville ja jo Suomessa asuville ulkomaalaisille. Sivuilla kerrotaan työelämän säännöistä, työntekoon tarvittavista luvista ja suomalaisesta työkulttuurista. Tietoa on mm. työsopimuksen solmimisesta ja vähimmäispalkoista sekä verotuksesta ja sosiaaliturvasta. Sivuille on myös koottu yleistietoa eri viranomaisten ja järjestöjen toimialaan kuuluvista asioista.

Verohallinto 
Verohallinon sivuilta löytyy tietoa suomalaisesta verotuksesta ja mm. verokortista.

Väestöliiton monikulttuurisuus-sivut
Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus edistää maahanmuuttajaperheiden, -lasten ja -nuorten kotoutumista ja hyvinvointia. Sivuilta löytyy erilaista tietoa ja materiaalia maahanmuuttajien maahanmuuttajatyön tueksi.

Vähemmistövaltuutettu 
Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutetun puoleen voi kääntyä esimerkiksi jos on omakohtaisesti kokenut etnistä syrjintää tai on muuten havainnut sitä tapahtuvan. Vähemmistövaltuutetun sivuilta saa tietoa vähemmistövaltuutetun toiminnasta sekä perustietoa etnisestä syrjinnästä, siihen puuttumisesta sekä ulkomaalaisten oikeuksista Suomessa.