Näiltä sivuilta saat tietoa maahanmuuttajille suunnatusta opetuksesta ja koulutuspalveluista Ylä-Savossa.

Peruskoulu

Jos maahanmuuttajalapsen suomen kielen taito on heikko, vanhemmat voivat lykätä lapsen peruskoulun aloittamista vuodella. Lapsi voi jatkaa tällöin päiväkodissa tai hän voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Perusopetukseen valmistava opetus kestää vuoden. Sen aikana lapsi saa opetusta suomen tai ruotsin kielessä ja muissa aineissa. Kun valmistava opetus loppuu, lapsi jatkaa opiskelua tavallisella luokalla.

Valmistavaa opetusta on tarjolla Iisalmessa. Valmistavan opetuksen lisäksi lapselle voidaan antaa oman äidinkielen opetusta tai opetusta, joka tähtää vieraan kielen ylläpitämiseen. Lapselle voidaan antaa myös maahanmuuttajien tukiopetusta.

Saat lisätietoja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta Iisalmen sivistyspalvelutoimistosta sekä Kiuruveden kouluista.

OpinOvi-palvelu

OpinOvi-palvelu auttaa aikuisia kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. OpinOvi kertoo esimerkiksi alueen koulutustarjonnasta, opintojen rahoituksesta tai asumisesta opintojen aikana.


 

 

Lisätietoja

Sivistyspalvelutoimisto
Riistakatu 13
74100 Iisalmi
Puh. 017 272 3365 tai 040 830 920


OpinOvi-palvelu / Ylä-Savon ammattiopisto
Yrittäjäntie 23,
74130 Iisalmi
Ajanvaraukset: ohjaajat(at)akkuna.eu
Puh. 0400 793 025