Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan mm. kunnan kotouttamisohjelmalla ja kotoutumissuunnitelmalla. Maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Suomen kielen oppiminen on yksi tärkeä tekijä kotoutumisessa.

Suomessa astuu voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä 1.9.2011. Lain mukaan maahanmuuttajalla on oikeus saada perustietomateriaali suomalaisesta yhteiskunnasta, ohjausta ja neuvontaa, alkukartoitus sekä kartoituksen perusteella laadittava henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma

Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muita kotoutumisvalmiuksia sekä esim. kielikoulutuksen tarpeita. Alkukartoitus tehdään pääosin työ- ja elinkeinotoimistossa tai kunnan sosiaalitoimessa.

Kotoutumissuunnitelman tarkoitus on auttaa henkilöä sopeutumaan Suomeen. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi suomen kielen kursseja tai ammatillisiin opintoihin valmistavia kursseja. Kotoutumissuunnitelma tehdään yhdessä työvoimaneuvojan kanssa työ- ja elinkeinotoimistossa tai sosiaalityöntekijän kanssa. Sisäasiainministeriön sivuilla on tietoa kotouttamislaista ja linkkejä.

Ylä-Savon kunnat valmistelevat parhaillaan kuntien yhteistä maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa. Kunnat vastaavat kotouttamisohjelman laatimisen lisäksi ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. Kotouttamisohjelmasta käy ilmi kuntien kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet, palvelut, yhteistyö ja vastuut.  

Voit tutustua uuteen kotouttamisohjelmaan näillä sivuilla loppuvuodesta 2011.

Lisätietoja
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Sisäministeriön sivut:

Oikeus kotouttamistoimenpiteisiin

Tietoa maahanmuuttajille

Iisalmen seudun työ- ja elinkeinotoimisto
Karjalankatu 3
74100 Iisalmi
Puh. 010 19 4167

Kiuruvesi: Apteekintie 8,
PL 1,
74701 Kiuruvesi

Pielavesi: Puistotie 30,
72400 Pielavesi

Lapinlahti: Asematie 8,
73100 Lapinlahti