Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä. Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:

• Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema

• Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään

• Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku, jonka perusteella ensimmäinen arviolasku tehdään

Palvelu on maksullinen.

Verkkoasiointi

Veden kulutuslukemien ilmoittaminen

Vesimittarin kulutuslukemat voit ilmoittaa sähköisesti

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Iisalmen Vesi

Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Lisää tietoa
+358 40 8302667

Tulostettava lomake

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Iisalmen Vesi, Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Hyödylliset linkit

Iisalmen Vesi

Iisalmen Vesi -liikelaitos huolehtii talousveden toimittamisesta asiakkaille ja jätevesien puhdistamisesta

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.

Liittämisvelvollisuudella halutaan turvata vesihuoltolaitoksen taloudellinen ja asianmukainen toiminta ja huolehtia terveyden- ja ympäristönsuojelullisista seikoista. Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon, liitostöistä ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksista peritään maksuja.

Kunta tekee yhteistyötä alueensa vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Kiinteistörekisteri

Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

Katso tiedot

Leikkipuistot

Iisalmen kaupungin leikkipuistot

Katso tiedot

Vesiosuuskunta-avustukset

Iisalmen kaupunki myöntää vesiosuuskunta-avustukset jätettyjen anomusten pohjalta.

Katso tiedot