Avoimet työpaikat Iisalmen kaupungilla

Tervetuloa töihin osaajien Iisalmeen, jossa monipuolisia julkishallinnon alan töitä tarjoaa henkilöstöään tärkeimpänä voimavarana pitävä työnantaja.

Vesistöjen ympäröimä Iisalmi on asuinpaikkana elinvoimainen ja kehittyvä Ylä-Savon keskus. Noin 22 000 asukkaan kaupungissa asutaan luonnonläheisesti ja turvallisesti, hyvien kulkuyhteyksien äärellä, monipuolisista kaupunki- ja kulttuuripalveluista nauttien. Iisalmessa näkyy vahva yrittäjyys ja seudun teollisuuden vienti on vahvempaa kuin muualla maassa ja maakunnassa. Iisalmen kaupunki työllistää yli 1000 työntekijää, joista noin 850 on vakinaisia työntekijöitä. Kaupunki on Iisalmen seudun toiseksi suurin työnantaja heti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jälkeen.

Avoinna oleviin työpaikkoihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta, ellei hakuilmoituksessa ohjeisteta hakemaan muulla tavoin. Iisalmen kaupungin nuorten kesätyöpaikat ovat myös haussa helmi-maaliskuussa. Kesätöitä on tarjolla mm.: puistotyöhön, Liikennepuistoon, viherrakennukseen, tilojen siivoukseen, toimistotyöhön sekä kaupunkisuunnitteluun.

Seuraa kuntarekry.fin tai mol.fin ilmoituksia avoimista työpaikoista ja tee hakemus ilmoituksessa kerrottuun hakuajan päättymiseen mennessä Kuntarekry.fissä.

Verkkoasiointi

Iisalmen kaupungin palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kuntarekry - Iisalmi

Kuntarekry-verkkopalvelussa voit tarkastella ja hakea Iisalmen kaupungin avoimia työpaikkoja.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

Taloudellinen tuki työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin yritystyönantajalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Nuorten kesätyötuki työnantajille

Työnantajalle voidaan myöntää kesätyötukea iisalmelaisen 16-25 vuotiaan nuoren kesäajalle sijoittuvan työllistämisen tukemiseen.

Katso tiedot
Avoimet työpaikat Kuntarekryssä
 • 19.9.2018 11:45

  Haemme osaavaan joukkoomme

  ASIAKAS- JA TIETOPALVELUKOORDINAATTORIA

  Virka täytetään 1.11.2018 alkaen toistaiseksi. Viran kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi soveltuva opistoasteinen tutkinto tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tutkinto ja arkistonhoitajan tutkinto sekä alan tuntemus. Arkistonhoitotutkinnon vaatimuksen osalta on vireillä muutos suorittaa tutkinto työn ohessa.

  Asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori toimii mm. asiakaspalvelusta vastaavan i-pointti tiimin tiiminvetäjänä, toimii asiakirjahallinnon ja arkiston vastaavana viranhaltijana, vastaa tiedonohjausjärjestelmästä ja toimii tietosuojavastaavana. Hakijalta toivotaan kokemusta Tweb-asianhallintajärjestelmästä ja muista sähköistä toimintaa ohjaavista tietojärjestelmistä.

  Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

  Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 3.10.2018 klo 15.30 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 19.9.2018
  Toimialajohtaja

 • 18.9.2018 12:00

  Iisalmen kaupungin Juhani Ahon koulussa julistetaan haettavaksi laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus ajalle 5.12.2018 - 1.6.2019.

  Laaja-alainen erityisopettaja työskentelee yhdeksänsien luokkien oppilaiden laaja-alaisena erityisopettajana. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävään valittavalta edellytetään näkemystä oppilaan tuen monipuolisesta järjestämisestä.

  Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon. Palkkaus on OVTES:n mukaan.

  Virkasuhteessa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

  Hakemus tulee tehdä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 3.10.2018 klo 15.30 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 18.9.2018
  Rehtori

 • 18.9.2018 12:00

  Iisalmen kaupungin Juhani Ahon koulussa julistetaan haettavaksi historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde ajalle 12.11.2018-1.6.2019. Määräaikaisuuden perusteena on perhevapaan sijaisuus.

  Tehtävään sisältyy historian opetusta 7-8.luokille, yhteiskuntaopin opetusta 8.-9.luokille sekä yritys- ja taloustiedon valinnaisaineen opetusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää opetettavien aineiden sisältöjen hallintaa sekä kokemusta niitten opetuksesta. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan taito käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä (mm. O365, peda.net) ja sähköisiä oppimateriaaleja (E-oppi).

  Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon. Palkkaus on OVTES:n mukaan.

  Virkasuhteessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista tuotava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

  Hakemus tulee tehdä sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 3.10.2018 klo 15.30 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset. Mahdollinen kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 74101 Iisalmi.

  Iisalmessa, 18.9.2018
  Rehtori

 • 4.9.2018 16:29

  Joukkoamme vahvistamaan haemme viittä maatalouslomittajaa vakituiseen työsuhteeseen sekä kahta määräaikaista maatalouslomittajaa sijaisuuksiin Ylä-Savon lomituspalvelujen alueelle.

  Työ on osa-aikaista, päivittäisen työajan ollessa 6,30-7,30 h/pv. Hakijoilta edellytetään maatalousalan koulutusta ja/tai vankkaa kokemusta karjanhoitotyöstä. Vakituisiin tehtäviin valittujen tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vakituisissa tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

  Hakemus tulee tehdä viimeistään 21.9.2018 klo 15.30 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mahdollinen kirjallinen hakemus tulee toimittaa em. määräaikaan mennessä osoitteeseen: Iisalmen kaupunki, Kirjaamo, PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI.

  Iisalmessa, 4.9.2018
  Lomatoimenjohtaja

 • 22.8.2018 15:37

  Haemme sijaisia varhaiskasvatuksen eripituisiin sijaisuuksiin. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

  Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) mukaan. Opiskelijoiden soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan yksilöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa!

  Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jolloin voit saada työtarjouksen keikkakalenteriisi tai tekstiviestipalvelun avulla. Esimies tai muu rekrytoija voi tarjota sijaisuutta myös puhelimitse. Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä.

 • 6.8.2018 15:00

  Haemme sijaisia koulunkäynninohjaajan eripituisiin sijaisuuksiin perusopetukseen. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

  Koulunkäynninohjaaja työskentelee opettajan työparina luokassa koulupäivän aikana. Hänen tehtävänään on tukea oppilaan työskentelyä ja avustaa tarvittaessa erilaisissa tilanteissa. Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä myös iltapäivätoiminnanohjaajana. Tehtävään soveltuva koulutus voi olla koulunkäyntiavustajan tai muu vastaava hoito-, nuoriso- tai kasvatusalan koulutus. Opiskelijoiden soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan yksilöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa!

  Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jolloin voit saada työtarjouksen keikkakalenteriisi tai tekstiviestipalvelun avulla. Esimies tai muu rekrytoija voi tarjota sijaisuutta myös puhelimitse. Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä.

 • 3.8.2018 13:30

  Etsitään opettajan sijaisia!

  Perus- ja erityisopetuksessa tarvitaan jatkuvasti sijaisia opettajien, erityisluokanopettajien ja erityisopettajien eripituisiin sijaisuuksiin. Huomiomme myös opiskelijat sekä alan työkokemuksen omaavat henkilöt sijaistarpeita täytettäessä.

  Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Opiskelijoiden soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan yksilöllisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Viransijaisiin sovelletaan viran kelpoisuusvaatimuksia sekä viranhaltijalakia.

  Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa!

  Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jolloin voit saada työtarjouksen keikkakalenteriisi tai tekstiviestipalvelun avulla. Esimies tai muu rekrytoija voi tarjota sijaisuutta myös puhelimitse. Sijaisrekisteri ei ole julkinen hakumenettely eikä sijaisrekisterin kautta täytetyistä lyhytaikaisista sijaisuuksista tehdä hallintopäätöksiä.