Sovittelu on mahdollista rikoksissa joissa on uhri ja tekijä. Teon pitää olla myönnetty. Sovittelutoimisto arvioi asian soveltuvuuden sovitteluun. Sovittelu on mahdollista myös alle 15-vuotiaiden tekemissä rikoksissa. Yleisemmin soviteltavia rikoksia ovat pahoinpitelyt, vahingonteot, varkaudet, näpistykset, ilkivalta.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä kumpi tahansa rikoksen osapuolista, alaikäisen vanhemmat, poliisi, syyttäjä, sosiaaliviranomainen tai muu viranomainen. Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, aloitteen voi tehdä vain
poliisi tai syyttäjäviranomainen.

Pohjois-Savon alueella sovittelutoiminnan järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon sovittelutoimisto. Sovittelutoimistosta saa tarvittaessa neuvoja asian käsittelyyn liittyviin kysymyksiin.

POHJOIS-SAVON SOVITTELUTOIMISTO
IISALMEN ALUETOIMISTO

Virrankatu 2, 3. krs
74100 IISALMI

Sovittelun ohjaaja
Anna Koistinen
puh. 044 718 1230 tai sähköpostitse anna.koistinen@kuopio.fi

 

LISÄTIETOJA:
WWW.SOVITTELU.FI