Iisalmen kaupungin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

 

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999 määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 sekä Eu-tietosuoja-asetuksessa § 30 määrätään rekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Iisalmen kaupungissa laaditaan ao. selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Henkilörekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot on saatavissa henkilörekisteriselosteesta. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tältä sivulta löydät tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamisvaatimuslomakkeen.

Halutessasi pyytää julkisia henkilötietoja kaupungin henkilörekisteristä, voit tarvittaessa käyttää lomaketta, joka on lähetettävä kaupungin kirjaamoon, PL 10/Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi.

Tietojärjestelmäselosteet