Iisalmen kaupungin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet

 

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999 määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 sekä Eu-tietosuoja-asetuksessa § 30 määrätään henkilörekisteriselosteista ja rekisteröityjen informoinnista. 

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Iisalmen kaupungissa laaditaan ao. selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat ja niitä päivitetään tarvittaessa selosteessa mainitun rekisterin yhteyshenkilön toimesta. 

Henkilörekisterin vastuuhenkilön yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteesta. Kukin kaupungin palveluyksikkö ja sen vastuuhenkilö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tästä löydät tietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamis-, poisto- ja täydennysvaatimuslomakkeen: Tietojen tarkastuspyyntö.pdf Tietojen korjaus-poisto-täydennyspyyntö.pdf 

Pyynnöt on toimitettava kaupungin kirjaamoon, PL 10/Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi.

Tietosuojaselosteet henkilörekistereistä
Nimi
IACS rekisteriseloste.pdf (58,6 kB)
Rekisteriseloste Iisalmen kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnasta.pdf (333,8 kB)
Rekisteriseloste Kuntarekry henkilöstön rekrytointijärjestelmästä.pdf (17,4 kB)
Rekisteriseloste maanomistajarekisteristä kaava-asioissa.pdf (7,8 kB)
Rekisteriseloste oppilas- ja opiskelijahuoltorekisteristä.pdf (19,7 kB)
Rekisteriseloste populuksen henkilörekisterit.pdf (17,7 kB)
Tietosuojaseloste asianhallinnan henkilörekisteristä.pdf (154,6 kB)
Tietosuojaseloste avainten luovutusrekisteri.pdf (149,9 kB)
Tietosuojaseloste eRaadin osallistujarekisteristä.pdf (149,4 kB)
Tietosuojaseloste ESR Työllisyyshankkeiden asiakasrekisteristä.pdf (153,1 kB)
Tietosuojaseloste Iisalmen Veden asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste jätteenkuljetusrekisteristä.pdf (153,7 kB)
Tietosuojaseloste kalastusluparekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste kasvimaapalstojen vuokrausrekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste koulukuljetusrekisteristä.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisteristä.pdf (150,6 kB)
Tietosuojaseloste metsästysluparekisteristä.pdf (148,9 kB)
Tietosuojaseloste myyntilaskutuksen asiakasrekisteristä.pdf (150,3 kB)
Tietosuojaseloste ostolaskutuksen asiakasrekisteristä.pdf (150,4 kB)
Tietosuojaseloste pysäköinninvalvonnan asiakastiedoista.pdf (152,9 kB)
Tietosuojaseloste rakennusvalvontarekisteristä.pdf (151,3 kB)
Tietosuojaseloste rakentamisen tiedonantorekisteri.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste sähköinen ajopäiväkirja.pdf (150,7 kB)
Tietosuojaseloste tontinvuokrarekisteristä.pdf (149,2 kB)
Tietosuojaseloste työllisyyspalveluiden asiakasrekisteristä.pdf (150,5 kB)
Tietosuojaseloste uutiskirjeen tilaajarekisteristä.pdf (149,2 kB)
Tietosuojaseloste vakuusrekisteristä.pdf (150,1 kB)
Tietosuojaseloste venepaikkarekisteristä.pdf (149,4 kB)
Tietosuojaseloste venevalkamapaikkarekisteristä.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste verkkokaupan asiakasrekisteristä.pdf (149,2 kB)
Tietosuojaseloste yksityisteiden yhteyshenkilöluettelosta.pdf (149 kB)
Tietosuojaseloste yritysrekisteristä.pdf (156,1 kB)