Iisalmen kaupungin opintoavustusrahasto

Iisalmen kaupungilla on opintoavustusrahasto, josta se tukee opiskelevia nuoria myöntämällä rahaston varoista apurahoja. Hakijan tulee olla 
- asunut vähintään kolme vuotta Iisalmessa
- opinnoissaan menestynyt
- vähintään yhden lukuvuoden kestävällä opintojaksolla.

Apurahoja jaetaan opiskelua varten korkeakouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa. Apurahat on haettavissa syksyisin ja niiden jaon suorittaa kaupunginhallitus hankittuaan anojista tarpeelliseksi katsomansa lausunnot.

Stipendi voidaan myöntää sellaiselle eteenpäin pyrkivälle nuorelle henkilölle, joka on osoittanut erityistä kekseliäisyyttä ja menestystä opinnoissaan tai työalallaan.

Iisalmen lyseon stipendirahasto

Lyseon stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden ja ahkerien oppilaiden opintojen palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja. Tunnustuspalkintojen jaosta päättää lyseon johtokunta opettajakunnan ehdotuksen saatuaan. Tunnustuspalkinnot jaetaan kevätlukukauden lopussa.

Iisalmen kaupungin peruskoulujen stipendirahasto

Peruskoulun stipendirahaston tarkoituksena on lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja. Rahaston varojen tuoton osoittaa sivistystoimenjohtaja vuosittain peruskouluille, joissa opettajakunta jakaa sopivaksi katsomansa tunnustuspalkinnot harkintansa mukaan kevätlukukauden lopussa.

Helmi Johanna Makkosen rahasto

Rahaston tarkoituksena on taloudellisesti tukea Kauppis-Heikin koulun alakoulun (tai entisen vastaavan) käyneiden uutterien opintojaan jatkavien oppilaiden opintoja. Apurahat ovat haettavissa syksyisin ja tunnustuspalkintoja voidaan myöntää rahaston hallituksen päätöksellä keväisin.

Edvin ja Margit Paanasen rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Korpijoen ja Ruotaanmäen entisten koulupiirien alueilla asuvien tai asuneiden lahjakkaiden, ahkerien ja vähävaraisten opiskelijoiden opintoja.  Apurahat ovat haettavissa syksyisin ja tunnustuspalkintoja voidaan myöntää rahaston hallituksen päätöksellä keväisin.

Elvi Rönkön rahasto

Rahaston tarkoituksena on Hernejärven ja Varpasen nykyisten koulujen oppilaaksiottoalueiden lahjakkaiden, opinhaluisten, vähävaraisten nuorten opiskelun tukeminen. Apurahat ovat haettavissa syksyisin ja tunnustuspalkintoja voidaan myöntää rahaston hallituksen päätöksellä keväisin.

Johanna Väisäsen rahasto

Rahaston tarkoituksena on Kauppis-Heikin koulun koulualueen lahjakkaiden, ahkerien ja opinnoissaan hyvin edistyneiden oppilaiden palkitseminen myöntämällä heille rahaston varoista tunnustuspalkintoja. Rahastosta jaettavien tunnustuspalkintojen jaosta päättää Kauppis-Heikin koulun johtokunta opettajakunnan ehdotuksen pohjalta. Tunnustuspalkinnot jaetaan kevätlukukauden lopussa.

Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahasto

Etusivun tiedotteista voit seurata myös kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahastosta jaettavien apurahojen hakuaikataulua (syksyisin).


Apurahojen hakeminen
Apurahojen anomuslomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa Lomakkeet -sivulle.

Rahastojen säännöt